Taryfikator Opłat

Cena usługi / wierzytelności (wysokość prowizji) ustalana jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

  • stan prawny i kondycja finansowa dłużnika,
  • wysokość przedstawionej wierzytelności,
  • upływ czasu od daty wymagalności,
  • złożoność zadania (np. konieczność prowadzenia poszukiwań składników majątkowych).

GALIAR Sp. z o. o. za prowadzenie spraw nie pobiera opłat stałych ani wstępnych* a wynagrodzenie firmy stanowi jedynie prowizja od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności.

W związku z powyższym, na podstawie dotychczasowych doświadczeń najbardziej precyzyjne wydaje się określenie, iż firma GALIAR Sp. z o. o. pobiera w zależności od jakości należności prowizję zamykającą się w przedziałach przedstawionych w poniższej tabeli:

Cennik

Nalezność główna (zł) Stawka (%) Opłata wstępna (zł) Zwrot kosztów wpisu
do 5 000 13-18 100 +
5 000 - 50 000 7-12 - +
50 000 - 150 000 4 - 7 - +
150 000 do negocjacji - +

Nowość! - prowizja 0%

Dla przeterminowanych płatności powyżej 1 roku istniejących podmiotów GALIAR Sp. z o. o. proponuje bezprowizyjne odzyskanie kwoty głównej w zamian za odstąpienie od zaległych odsetek.

Uwaga!

Stawka prowizji w sprawach o odzyskanie należności zasądzonych wynosi 10-25%, a umowa może przewidywać zwrot kosztów uczestnictwa w czynnościach komorniczych.

*) nie dotyczy pojedynczych należności w kwocie poniżej 5.000 zł gdzie opłata wstępna wynosi 100 zł.

Opłaty

Cena usługi / wierzytelności ustalana jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

  • stan prawny i kondycja finansowa dłużnika,
  • wysokość przedstawionej wierzytelności,
  • upływ czasu od daty wymagalności,
  • złożoność zadania (np. konieczność prowadzenia poszukiwań składników majątkowych).

GALIAR Sp. z o. o. za prowadzenie spraw nie pobiera opłat stałych ani wstępnych* a wynagrodzenie firmy stanowi jedynie prowizja od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności.

czytaj więcej...

Współpraca

Celem GALIAR Sp. z o. o. w kontaktach ze swoimi klientami jest ich rzetelna i fachowa obsługa oraz zadowolenie z efektów działań na każdym etapie współpracy.

Pracownicy firmy jeszcze przed podpisaniem umowy i przekazaniem zlecenia odpowiedzą na pytania i udzielą wyczerpujących informacji. W tym celu należy skontaktować telefonicznie z centralą lub wysłać zapytanie bądź ofertę pocztą elektroniczną na podany adres.

Sprawdzone pod względem prawno-podatkowym zapisy umów oraz przejrzyste procedury przyjęte w firmie GALIAR Sp. z o. o. sprawiają, iż zleceniodawcy bez obaw podejmują współpracę.

czytaj więcej...

O firmie w skrócie


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALIAR z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217807, jest firmą zajmującą się windykacją należności oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Firma funkcjonuje na terenie całego kraju, posiada dobrą znajomość realiów polskiego rynku gospodarczego, zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów egzekucyjnych.

Drugim obszarem funkcjonowania jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm i korporacji z zakresu zasad bezpiecznej sprzedaży kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym.


GALIAR Sp. z o. o.

04-216 Warszawa
ul. Biskupia 12 lok. 14

tel. (22) 784 24 35

e-mail: galiar@galiar.pl