OFERTA USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBSŁUGI PRAWNEJ

Krajowe Centrum Ochrony Danych Osobowych przedstawia i proponuje Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie dostosowania Państwa firmy do wymagań znowelizowanej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Oferowane pakiety obejmują następujące usługi:

 • konsultacje i porady prawno – gospodarcze,
 • opracowania, analizy i weryfikacje umów cywilnoprawnych i handlowych,
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, porozumień,
 • sporządzanie pism procesowych i urzędowych,
 • przygotowanie projektów opinii prawnych,
 • monitoring prawny realizowanych kontraktów,
 • reprezentacje przed sądami powszechnymi, sądem najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Dodatkowo oferujemy świadczenie usług prawnych z zakresu:

 1. Prawa cywilnego,
 2. Prawa Spółdzielczego,
 3. Prawa Pracy,
 4. Prawa Gospodarczego i Handlowego,
 5. Prawa Nowych Technologii.

Oferowane pakiety usług:

NAZWA PAKIETU

PODSTAWOWY

ROZSZERZONY

MAX

Ilość godzin usług doradczych w zakresie ochrony danych osobowych miesięcznie

15

22

bez limitu

Ilość godzin usług prawnych miesięcznie

10

15

Bez limitu

Cena w zł/ miesiąc za świadczenie usługi w zakresie ochrony danych osobowych

1300

1800

Cena ustalana indywidualnie

Łączna cena w zł za usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych i usług prawnych

1600

2200

Cena ustalana indywidualnie

W/w ceny pakietów są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Oferowane pakiety obejmują następujące usługi:

Pakiet Podstawowy:

 • Obejmuje do 15 godzin pracy konsultanta w zakresie ochrony danych osobowych miesięcznie
 • Realizowanie usług doradczych w formie konsultacji.
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla nowo zatrudnianych pracowników.

Pakiet Rozszerzony:

 • Obejmuje do 22 godzin pracy konsultanta w zakresie ochrony danych osobowych miesięcznie.
 • Realizowanie usług doradczych w formie konsultacji.
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla nowo zatrudnianych pracowników.
 • Na zasadzie outsourcingu pełnimy u naszych klientów obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Pakiet Max:

 • Stały nadzór konsultanta w zakresie ochrony danych osobowych oraz usług prawnych, bez limitu godzin.
 • Realizowanie usług doradczych w formie konsultacji.
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla nowo zatrudnianych pracowników.
 • Na zasadzie outsourcingu pełnimy u naszych klientów obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • Reprezentacje przed sądami powszechnymi, sądem najwyższym oraz sądami administracyjnymi.
 • Na bazie wieloletniego, bogatego i wszechstronnego doświadczenia w zakresie prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki medialnej oferujemy również profesjonalną obsługę w tym zakresie, obejmującą:
  • przygotowywanie cyklicznego newslettera z dowolnego zakresu interesujących Państwa zagadnień,
  • profesjonalna obsługa kontaktów z mediami.

Do każdego pakietu usług, dodatkowo oferujemy usługę obejmującą analizę wstępną i przygotowanie niezbędnych dokumentów polegające na:
Zdefiniowaniu zbioru danych osobowych.

 • Ocenie zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.).
 • Ocenie posiadanej w przedsiębiorstwie dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, polityki bezpieczeństwa.
 • Określeniu zakresu przetwarzania danych (rodzaj danych i formy ich wykorzystywania).
 • Określeniu formy wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opracowaniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 • Opracowaniu Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w związku z przetwarzaniem danych.
 • Określeniu rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania.
 • Ustaleniu zakresu i zasad udostępniania zbioru osobom trzecim - jeżeli przewidywane jest udostępnianie.
 • Określeniu zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowaniu formularza upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Opłaty

Cena usługi / wierzytelności ustalana jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

 • stan prawny i kondycja finansowa dłużnika,
 • wysokość przedstawionej wierzytelności,
 • upływ czasu od daty wymagalności,
 • złożoność zadania (np. konieczność prowadzenia poszukiwań składników majątkowych).

GALIAR Sp. z o. o. za prowadzenie spraw nie pobiera opłat stałych ani wstępnych* a wynagrodzenie firmy stanowi jedynie prowizja od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności.

czytaj więcej...

Współpraca

Celem GALIAR Sp. z o. o. w kontaktach ze swoimi klientami jest ich rzetelna i fachowa obsługa oraz zadowolenie z efektów działań na każdym etapie współpracy.

Pracownicy firmy jeszcze przed podpisaniem umowy i przekazaniem zlecenia odpowiedzą na pytania i udzielą wyczerpujących informacji. W tym celu należy skontaktować telefonicznie z centralą lub wysłać zapytanie bądź ofertę pocztą elektroniczną na podany adres.

Sprawdzone pod względem prawno-podatkowym zapisy umów oraz przejrzyste procedury przyjęte w firmie GALIAR Sp. z o. o. sprawiają, iż zleceniodawcy bez obaw podejmują współpracę.

czytaj więcej...

O firmie w skrócie


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALIAR z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217807, jest firmą zajmującą się windykacją należności oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Firma funkcjonuje na terenie całego kraju, posiada dobrą znajomość realiów polskiego rynku gospodarczego, zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów egzekucyjnych.

Drugim obszarem funkcjonowania jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm i korporacji z zakresu zasad bezpiecznej sprzedaży kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym.


GALIAR Sp. z o. o.

04-216 Warszawa
ul. Biskupia 12 lok. 14

tel. (22) 784 24 35

e-mail: galiar@galiar.pl