Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALIAR z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217807, jest firmą zajmującą się windykacją należności oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Firma funkcjonuje na terenie całego kraju, posiada dobrą znajomość realiów polskiego rynku gospodarczego, zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów egzekucyjnych.

Drugim obszarem funkcjonowania jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm i korporacji z zakresu zasad bezpiecznej sprzedaży kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym oraz prewindykacji.

Jako pierwsza firma w Polsce bazując na wiedzy pracowników z zakresie nowoczesnych technik zarządzania i restrukturyzacji zadłużenia oraz rynków finansowych Spółka opracowuje projekty procesów sekurytyzacyjnych oraz przygotowuje się do świadczenia usług w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych.

Pracownikami Spółki są wysoko wykwalifikowani prawnicy i ekonomiści z doświadczeniem pracy w sektorze finansowym i kancelariach prawniczych oraz firmach branży windykacyjnej. Każdy z pracowników obok bardzo dobrej znajomości zagadnień prawno-finansowych obrotu wierzytelności posiada cechy niezbędne do efektywnego prowadzenia negocjacji. Jest to gwarantem fachowej i rzetelnej obsługi oraz wymiernych efektów pracy.

GALIAR Sp. z o. o. specjalizuje się w odzyskiwaniu wierzytelności komercyjnych na każdym etapie postępowania.

Naszym atutem jest tanie dla zleceniodawcy i bardzo szybkie przeprowadzanie postępowań sądowych oraz dzięki wywiadowi i umiejętnej współpracy z komornikami skuteczne przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych.

Wielu dłużników po spłacie zobowiązania poznawszy skuteczność i sposób działania Galiar Sp. z o. o., chcąc uniknąć dalszych problemów związanych z płatnościami, przekazuje swoje należności stając się klientami firmy.

Opłaty

Cena usługi / wierzytelności ustalana jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

  • stan prawny i kondycja finansowa dłużnika,
  • wysokość przedstawionej wierzytelności,
  • upływ czasu od daty wymagalności,
  • złożoność zadania (np. konieczność prowadzenia poszukiwań składników majątkowych).

GALIAR Sp. z o. o. za prowadzenie spraw nie pobiera opłat stałych ani wstępnych* a wynagrodzenie firmy stanowi jedynie prowizja od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności.

czytaj więcej...

Współpraca

Celem GALIAR Sp. z o. o. w kontaktach ze swoimi klientami jest ich rzetelna i fachowa obsługa oraz zadowolenie z efektów działań na każdym etapie współpracy.

Pracownicy firmy jeszcze przed podpisaniem umowy i przekazaniem zlecenia odpowiedzą na pytania i udzielą wyczerpujących informacji. W tym celu należy skontaktować telefonicznie z centralą lub wysłać zapytanie bądź ofertę pocztą elektroniczną na podany adres.

Sprawdzone pod względem prawno-podatkowym zapisy umów oraz przejrzyste procedury przyjęte w firmie GALIAR Sp. z o. o. sprawiają, iż zleceniodawcy bez obaw podejmują współpracę.

czytaj więcej...

O firmie w skrócie


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALIAR z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217807, jest firmą zajmującą się windykacją należności oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Firma funkcjonuje na terenie całego kraju, posiada dobrą znajomość realiów polskiego rynku gospodarczego, zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów egzekucyjnych.

Drugim obszarem funkcjonowania jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm i korporacji z zakresu zasad bezpiecznej sprzedaży kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym.


GALIAR Sp. z o. o.

04-216 Warszawa
ul. Biskupia 12 lok. 14

tel. (22) 784 24 35

e-mail: galiar@galiar.pl