Opłaty

Cena usługi / wierzytelności ustalana jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

  • stan prawny i kondycja finansowa dłużnika,
  • wysokość przedstawionej wierzytelności,
  • upływ czasu od daty wymagalności,
  • złożoność zadania (np. konieczność prowadzenia poszukiwań składników majątkowych).

GALIAR Sp. z o. o. za prowadzenie spraw nie pobiera opłat stałych ani wstępnych* a wynagrodzenie firmy stanowi jedynie prowizja od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności.

czytaj więcej...

Współpraca

Celem GALIAR Sp. z o. o. w kontaktach ze swoimi klientami jest ich rzetelna i fachowa obsługa oraz zadowolenie z efektów działań na każdym etapie współpracy.

Pracownicy firmy jeszcze przed podpisaniem umowy i przekazaniem zlecenia odpowiedzą na pytania i udzielą wyczerpujących informacji. W tym celu należy skontaktować telefonicznie z centralą lub wysłać zapytanie bądź ofertę pocztą elektroniczną na podany adres.

Sprawdzone pod względem prawno-podatkowym zapisy umów oraz przejrzyste procedury przyjęte w firmie GALIAR Sp. z o. o. sprawiają, iż zleceniodawcy bez obaw podejmują współpracę.

czytaj więcej...

Postępowanie

I POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Obejmuje aktywne prowadzenie negocjacji motywujących do dobrowolnego spełnienia zobowiązania przez dłużnika poprzez właściwie zredagowaną korespondencję, rozmowy telefoniczne, negocjacje bezpośrednie oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych koniecznych w dalszych etapach postępowania.

II POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Polega na przygotowaniu i złożeniu pozwu do sądu oraz nadzorowaniu postępowania do momentu uzyskania tytułu wykonawczego.

czytaj więcej...

O firmie w skrócie


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALIAR z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217807, jest firmą zajmującą się windykacją należności oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Firma funkcjonuje na terenie całego kraju, posiada dobrą znajomość realiów polskiego rynku gospodarczego, zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów egzekucyjnych.

Drugim obszarem funkcjonowania jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm i korporacji z zakresu zasad bezpiecznej sprzedaży kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym.


GALIAR Sp. z o. o.

04-216 Warszawa
ul. Biskupia 12 lok. 14

tel. (22) 784 24 35

e-mail: galiar@galiar.pl